Finger Prints – Lembaga Zakat Selangor

Sangat baik dan dapat menolong kami dalam mengembangkan potensi anak-anak.
-Noorul Izan- Pegawai Lembaga Zakat Selangor

Sangat bagus, perlu diperluaskan lagi usaha ini.
-Nurul Khairunnisa Iryani Mohd Noor- Pegawai Dakwah Zakat