Objektif dan Matlamat

 •  Objektif Program Latihan

  Membangun dan mengembangkan pelbagai komponen perilaku manusia sebagai asas dan tunjang kehidupan seharian. Ia juga dapat menyumbang kepada perkara where can i buy accutane online. berikut:

  1. Berfikir dan bertindak secara kreatif
  2. Membangun hubungan interpersonal yang baik
  3. Berkomunikasi secara efektif dan berkesan
  4. Mampu memotivasikan diri dan orang lain
  5. Mempunyai hubungan intrapersonal yang baik
   Matlamat Khusus
  Kumpulan Sasar
  1. Merangsang dan meningkatkan motivasi serta Keyakinan Diri untuk mempersiapkan diri bagi menghadapi perjuangan baru.
  2. Meningkatkan prestasi kakitangan serta membangunkan satu pasukan yang kukuh untuk mengharumkan nama organisasi.
  3. Mewujudkan rasa kebersamaan (togetherness) di antara satu sama lain, bantu-membantu dan saling hormat-menghormati sebagai manifestasi penghargaan kepada peranan individu di dalam bidang pekerjaan masing-masing.
  4. Meningkatkan rasa ketaqwaan kepada Tuhan Pencipta.
  5. Meninggikan rasa kecintaan dan kasih sayang di antara satu sama lain agar konsep ‘Spiritual Happiness’ itu dapat benar-benar dihayati dengan lebih berkesan.