Yang Berbahagia Doktor Haji Azhar Yaakub

  •   Haji Azhar Yaakub
  • Yang Berbahagia Doktor Haji Azhar Yaakub's details
   • Country: Malaysia
   • Region: Asean
   • Studies: B.A Hons Sastera Bahasa Arab & Pengajian Islam and Diploma Pendidikan Islam
   • University: Universiti of Jordan and Universiti Malaya
   • Email: azhar@airborne-discovery.org
  • Yang Berbahagia Doktor Haji Azhar Yaakub's presentations

  Beliau dilahirkan pada tahun 1973 di Kampung Aril Melor, Kota Bahru Kelantan. Beliau mendapat pendidikan di Maktab Pengajian Islam, Kota Bahru Kelantan dan seterusnya menyambung pelajarannya di luar negara.

  Sebagai seorang yang berinisiatif tinggi di bidang agama, beliau sering menghadiri pelbagai majlis dan progran yang berkaintan dengan lunas-lunas Islam. Tidak hairanlah beliau semakin disegani dan dihormati di kalangan mereka yang memerlukan khidmat beliau.

  Di bawah ini disenaraikan latarbelakang dan juga profail beliau dari dulu sehingga sekarang:

  LATARBELAKANG
  1996 B.A Hons Sastera Bahasa Arab & Pengajian Islam, Universiti of Jordan
  1998 Diploma Pendidikan Islam, Universiti Malaya
  2001 MA Akidah & Pemikiran Islam, Universiti Malaya
  2005 Ph.D Dakwah & Pembangunan Insan, Universiti Malaya
  PENGALAMAN MENGAJAR
  Pensyarah Kanan Universiti Teknologi Malaysia, International Campus, Kuala Lumpur. (2009-SEKARANG)
  Pensyarah Universiti Aantarabangsa al-Madinah, Fakulti Akidah & Pemikiran Islam (2007-2009)
  Pensyarah Universiti Malaya, Jabatan Dakwah & Pembangunan Insan. (2001-2006)
  Pensyarah Kolej Kemahiran Tinggi MARA, Petaling jaya, Selangor (2001-2008)
  PENGALAMAN KONSULTAN
  Penasihat Dasar Hal Ehwal Agama Islam Kerajaan Negeri Selangor
  AJK Pendidikan dan Pembangunan Insan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS)
  Ketua Panel Syariah AirBorne Discovery Training & Consultancy
  Penasihat Syarak Daraini Management Academy Training Konsultan Keluarga

 

Leave a Reply

 

Your email address will not be published. Required fields are marked *