Presentations

  • Bakat Dan Tahap Pembangunannya

   Bakat Dan Tahap Pembangunannya 

   Saya tertarik dengan pendapat yang diutarakan oleh Saudara Ahmad Naim Jaafar dalam bukunya yang bertajuk “Apa Bakat Saya ?”(2009) Menurut beliau, ada 4 tahap pembangunan bakat seperti berikut : Peringkat Pertama : Mengenal Pasti Bakat Semulajadi Ini adalah keadaan dimana seseorang itu memang mempunyai bakat semulajadi semenjak lahir lagi. Dengan latihan dan focus yang betul, mereka lebih mudah berjaya dan cemerlang dibidangnya. Bakat semulajadi ini boleh dibahagikan kepada 3 iaitu : Bakat Ekspresif. Mereka yang dikesan di kategori ini biasanya jelas menonjolkan diri dengan cara keb

   Continue reading